ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

 

 

 

 

ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2021 ГОДИНА (сопствена сметка) тука...

 

ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2021 ГОДИНА (буџетска сметка) тука...

ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2022 ГОДИНА (сопствена сметка) тука...

ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2022 ГОДИНА (буџетска сметка) тука...