ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

 

 

 

ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2021 ГОДИНА

(сопствена сметка) тука...

 

 

ЗАВРШНА СМЕТКА ЗА 2021 ГОДИНА

(буџетска сметка) тука...